Træfældning, Naturpleje, overdrev og hede

12 års erfaring med pleje af overdrev og hede på sjælland.

Sverige. En træmand i skoven Dagen hvor huset kom hjem

Bygge et blokhus af hele stammer

Ideen

Jeg havde i flere år gået og kikket på mulighederne for at lave en ny carport og skur.
Der blev kikket på mange mulighedder dvs. samlesæt osv.
Indtil jeg via min uddannelse på Skovskolen, i Januar 2006 var på materialekursus paa landbrugsskolen i Holstebro
Der var en ekskursion til Ålborg Zoo. Der kan man opleve et rundt savannehus paa 32 meter i diameter, bygget i en fritbærende konstruktion, lavet af 32 stk. doglas i fuldtømmer på 19 meters længde. - et imponerende skue!
Der var også en tur til en børnehave på Prins Buris vej i Sønderplantage, Holstebro. Et hus med en meget spændende konstruktion. Da jeg der igennem for alvor fik øje paa mulighederne at bygge i rundtømmer var afgørelsen taget. Jeg ville bygge et fuldtømmer hus.

Tømmeret

Tømmeret skulle skaffes. Jeg kunne godt tænke at bygge i lærk, da det har en egen imprænering fra naturens hånd. Og lidt spændende da man på skovskolen ikke havde erfaring med at bygge i lærk. Jeg ønskede tømmeret skulle have en mindste diameter paa 28 cm. af hensyn til isolerings evnen, det skulle vise sig svært af holde målet på de 28 cm.
Jeg fik gennem min kontakt til skoven købt tømmeret på roden ved Mårum i Gribskov. Da mit krav til rethed på tømmeret var stor, da det skal bruges til husbygning. Var det ikke mulige at finde træer der var meget under 36 - 40 cm i diameter, de største var på ca 50 cm i fældesnittet. Men da det stod i en blandet bevoksning med edelgran, var det stort set knastfrit til ca. 10 meters højde og næsten lige, dvs. en meget fin kvalitet på tømmeret. Jeg udtog 50 stammer på 6,5 meter ialt ca. 30 m3.

Tegningen

Tegningen af bygningen er af egen ide. Dimensionering af ærende tømmerdele i runde matrialer findes der ikke nogle tabeller på. Jeg måtte til at tænke lidt anderledes, heltømmer er ikke skåret, saa der er ingen fibre der er savet over, derfor må det have en større styrke end savet tømmer med samme tværsnit - men. For at være på den sikre side valgte jeg en dimension på det runde tømmer, der som minimum indeholdt et stykke savet tømmer som overholdt kravet til styrke.

Konstruktionen

Huset er lavet i en Canadisk bygge stil. Det vil sige der er brugt en "saddel knude" frem for den Skandinaviske "runde knude". Den Canadiske er af en type der uden yderelig pakning (kalfatring), vil være tæt også efter huset er tørret og sat har sig. Da der bygges i ny skovet tømmer, skal der forventes en krympning paa 4 - 6% af diameteren i forbindelse med tørring, denne krympning vil tage op til ca. 4 år efter huset er taget i brug.

Hvis du er blevet nysgaerrig kan du klikke paa linket. Der vil du finde en gennem gang af bygge principperne for blokhus bygning.
blokhuskompendium
Linket indeholder Skovskolens udgivelse om blokhus bygning.

Bygningen og Opsætning

Naar der skal at blokhus i runde stammer, vil det være en fordel, at bygge huset et andet sted end der det kommer til at stå færdigt. Og derefter opmærke og flytte det til den blivende plads.
Når de nyskovede stammer er kommet frem til byggepladsen skal de afbarkes, til det anvendes en båndkniv og en barkspade. Det er ikke kun barken der fjernes, yderste åring skæres også væk. Den indeholder en del sukkerstoffer, som kan give anledning til øget risiko for mug dannelser på overfladen.
For vores vedkommende tog det 7 timer, fra vi i Nødebo moedte 4 mand og en blokvogn med kran, til huset stod på sin plads og blokvognen var kørt.
Huset var opmærket inden vi kom. 2 mand vippede stammerne fra hinanden og satte stropper på, 1 mand var på ladet for at styre læsningen sammen med chaufføren. Da vi ankom til stedet hvor huset skulle stå, var der kommet 3 mand mere som skulle hjælpe. Der er en del små justeringer der først kan laves under opsætningen: Tilpasning af stolpe længder, ilægning af hamp mellem stammerne.

En historie om et blokhus af Theis

Theis lavede en obligatorisk opgave i 10. klasse. Den kom til at handle om bygningen af et blokhus
Se opgaven her: At bygge med pinde


Til toppen

Til forsiden

© COPYRIGHT 2011 ALL RIGHTS RESERVED www.grefstad.dk