CV for Christian GrefstadGrund skole uddannelser
Hvornår Hvad Hvor
1976 Folkeskolens 10. klasses afgangsprøve Skamlingsbankens ungdomsskole
1977 Folkeskolens 10. klasses afgangsprøve i matematik Frederiksborg amts enkeltfagskursus
1978 Erhvervsfaglig grunduddannelse i søfart Svendborg Søfartsskole
1985 Folkeskolens udvidede afgangsprøve i fysik/kemi Fr.værk enkeltfagskursus

Erhvervs uddannelser
Hvornår Hvad Hvor
2006 Datamatiker Erhvervsakademiet Nordsjælland
2006 Skov- og landskabsfagtekniker Skovskolen Nødebo

Erhvervs kurser
Hvornår Hvad Hvor
1986 Gaffeltruckførercertifikat, gruppe B Specialarbejderskolen Hillerød
1989 §9, sikkerheds kursus AT Hillerød
1996 G1, G2, grundkurser (4 kurser) for tillidsmænd i forsvaret. SID 3F, Silkeborg, Svendborg og Nykøbing F.
2000 Arbejdsmiljø EUC midt, Viborg (Skive kasserne)
2000 Systematisk problemløsning og virksomhedsstandarder EUC midt, Viborg
2000 Personlig miljøbevidsthed EUC midt, Viborg
2000 Medarbejdernes personlige ressourcer EUC midt, Viborg
2000 Ergonomi EUC midt, Viborg
2002 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse Forsvarsakademiet center for forvaltning
2004 Motormanuel træfældning Skovskolen Nødebo
2004 Motormanuel skovning af stort løvtræ Skovskolen Nødebo
2005 Produktionsgrupper Erhvervsskolen Hamlet
2005 Grundkursus i førstehjælp Dansk førstehjælpsråd
2006 Erhvervs sprøjtecertifikat Skovskolen Nødebo
2006 Tagkonstruktioner i rundt tømmer Skovskolen Nødebo
2006 Blokhusteknik Skovskolen Nødebo
2006 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk §26 Erhvervsskolen Hamlet
2007 Kabelmontage 12 - 17,5 kV Dansk Energi. Kursus sted: THY-MORS energi
2007 L-AUS kursus TEC Frederiksberg
2007 AUS kursus Odense tekniske skole
2007 Pas på, på banen Bane Danmark
2008 10kv koblingskursus Dongenergy
2010 Varmt arbejde Odense tekniske skole
2016 Krancertificat A/C og anhugning Erhvervsuddannelsescenter NordvestSjælland


Andre kurser og uddannelser af privat karakter
Hvornår Hvad Hvor
1978 Kørekort kategori B Fr.værk, Svendborg
1978 Duelighedsbevis i motorpasning Svendborg maskinmesterskole
1982 Yachtskipper eksamen af 3. grad KDY, Københavns navigationsskole
2008 SRC - certifikat Søsportsklubberne i Fr.værk og Søfartsstyrelsen
1997 dvs. kurser i MS. Office, word, excel og windows Fjernundervisning fra metalindustriens fagskole i Ballerup
Erhvervs erfaring og jobs
Hvornår Hvor Hvad
1974 - 1979 Frederiksværk og omegn diverse små jobs. frugtplantage, anlægsgartneri, typehusbygning, stålvalseværket og lagerarbejde.
1980 – 1983 ISS. Færge fra Hundested til Sandefjord Ferieafløser og weekends
1982 – 1985 Celwave Aps, Hillerød Antenneproduktion og lager.
1985 – 1986 Arbejdsløs, ca 10 md.
1986 - 1992 Civilarbejder i forsvaret, Statens konfektion. Virksomheden ISO9000 certificeret i perioden, lager, mindre reparations arbejder på industrisymaskiner.
1992 - 2006 Civilarbejder i forsvaret, Melbylejren/Jægersprislejren. Skydebane vedligehold, terræn, naturpleje, vedligeholdelse af små-maskiner, traktor-, og grave-materiel. Forvaltning af bygninger og indkvarterings faciliteter, lejlighedsvis natur-guide på området.
2007 - 2010 Kemp og Lauritzen A/S højspændingsmontør, opsætning, service og vedligeholdelse af el-forsyning anlæg fra 10kV – 132 kV.
2010 - 2011 Dansk røde Kors ca. 4 md. Centermedarbejder vikar ved center Auderød
2010 - 2011 Arbejdsløs ca. 4 md. Suplerende dagpenge
2011 - Lynæs havn Havne assistent

Til forsiden

© COPYRIGHT 2011 ALL RIGHTS RESERVED www.grefstad.dk